Talvepidu
Olümpiavõitja ja sõnameister Gerd Kanter
Õppemaksud

SPORDIKLUBI FORTIS HINNAKIRI alates 01.09.2023

Treeningrühm Treeningkordi nädalas Õppemaks KOV toetusega * Õppemaks KOV  toetuseta **
3-7a koolieelikud 1x 30 EUR 30 EUR
5-7a koolieelikud 2x 45 EUR 45 EUR
7-19a 2x 55 EUR 72 EUR
7-19a 3-5x 65 EUR 85 EUR
20a ja vanemad - 85 EUR
Kerli Järve Nõmme väikesed 1x 30 EUR 40 EUR
Kerli Järve Nõmme väikesed 2x 40 EUR 52 EUR
Ahto Tatter rühm 2x 45 EUR 58 EUR
Margit Randver harrastussport lapsed 3x 45 EUR 58 EUR
Margit Randver harrastussport noored 3x 55 EUR 72 EUR
Margit Randver harrastussport täiskasvanud 3x - 70 EUR
Margit Randver harrastussport täiskasvanud 1x korratasu - 25 EUR
Muraste, Tabasalu 1x 30 EUR 40 EUR
Muraste, Tabasalu 2x 40 EUR 52 EUR
Kiili 2x 35 EUR 35 EUR
Kristi Kiirats Audru 3x 25 EUR 32 EUR
Kristi Kiirats Pärnu 2x 28 EUR 36 EUR
Kostivere 2x 35 EUR 35 EUR
Kostivere 1x 25 EUR 25 EUR

-   Õppemaks koosneb kohatasust ja treeningtasust. Õppemaksus sisalduv kohatasu 20 EUR kuus kuulub tasumisele sõltumata puudumistest. Treeningtasus sisaldub ka õppe- ja treeningtegevus klubi korraldatavates laagrites (ei sisaldu majutus- ja transpordikulud). Pikemaajalisest haigusest (2 nädalat ja enam) tingitud puudumise korral tuleb informeerida klubi juhtkonda.

*   Õppemaks kehtib õpilase kohta kuus, kes saab SK Fortis kaudu kohaliku omavalitsuse (KOV) sporditegevuse toetust (pearaha) Tallinna linnalt, Pärnu linnalt, Viimsi ja Harku vallalt.

* *  Õppemaks kehtib õpilase kohta kuus, kes ei saa Spordiklubi Fortis kaudu kohaliku omavalitsuse (KOV) sporditegevuse toetust (pearaha) Tallinna linnalt, Pärnu linnalt, Viimsi või Harku vallalt. Uutel liitujatel palume sisseastumisdokumendid vormistada hiljemalt 31. oktoobriks (Harku ja Pärnu elanikel 30. septembriks), hiljem ei ole järgnevaks kalendriaastaks võimalik toetust taotleda. Hilisematel liitujatel rakendub KOV toetuseta õppemaks.

-   Õppetegevuse periood on igal õppeaastal lepingu järgselt september – juuni, mille jooksul on SK Fortis kohustatud tagama õpilastele õppetegevuse (sh laagrites) ja lapsevanem kohustatud tasuma õppemaksu (puudumise korral kohatasu).

-  Õpilase eest, kes ei osale suvekuudel juuli, august treeningutel, võistlustel ega laagrites, ei ole juuli-august õppemaksu tasumise kohustust. Osalejatele rakendub õppemaksutasu. – SK Fortisel on Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud õppekava kergejõustiku treeningute läbiviimiseks, mis annab õppijatele võimaluse kanda koolituskulud eraisiku tuludeklaratsiooni ja saada tagasi tulumaks.

Jälgi meid
OÜ Spordikool Fortis © 2010. Kõik õigused kaitstud.
info@skfortis.ee
OÜ Spordikool Fortis, Pärnu mnt. 139E Tallinn 11317, + 372 51 74 241
1.septembrist 2010 1.septembrini 2011 aitas OÜ-l Spordikool Fortis luua kodulehte ja soetada põhivara Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.