Talvepidu
Olümpiavõitja ja sõnameister Gerd Kanter
Lapsevanema kinnitus

Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja (üldjuhul lapsevanem) määrab elektrooniliselt, millisele spordiklubile või -koolile Tallinna linna eelarvest antav sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse peab tegema ka juhul kui harrastaja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli nimekirja.

Sporditegevuse toetus on ettenähtud spordiklubidele ja –koolidele 7-19-aastaste Tallinna, Viimsi, Harku laste ja noorte ning igas vanuses puuetega harrastajate sporditegevuse korraldamiseks.

Kinnituse saab teha juhul kui:

  1. Harrastaja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna ,Viimsi või Harku elanik.
  2. Harrastaja nimi kajastub spordiklubi või –kooli poolt Tallinna Spordi- ja Noorsooametile esitatud sporditegevuse toetuse taotluse nimekirjas.
  3. Harrastaja käib treeningrühmas, kus juhendajaks on vähemalt EKR3 kutset omav treener.

Kinnituse andmine

Jälgi meid
OÜ Spordikool Fortis © 2010. Kõik õigused kaitstud.
info@skfortis.ee
OÜ Spordikool Fortis, Pärnu mnt. 139E Tallinn 11317, + 372 51 74 241
1.septembrist 2010 1.septembrini 2011 aitas OÜ-l Spordikool Fortis luua kodulehte ja soetada põhivara Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.