Talvepidu 2011
Olümpiavõitja ja sõnameister Gerd Kanter
Õppemaksud

SPORDIKLUBI FORTIS HINNAKIRI

Treeningkordi nädalas Õppemaks KOV toetusega * Õppemaks KOV  toetuseta **
1-2x 45 EUR 58 EUR
3-4x 55 EUR 72 EUR
5x 60 EUR 75 EUR
20a ja vanemad sportlased - 65 EUR
Nõmme Kerli Järve 25-35 EUR 33 -45 EUR
Spordi harrastus Margit Randver 35 EUR 45 EUR
Tabasalu Karl Koha 45 EUR 58 EUR
1x Ahto Tatter 6.-8.aastased - 20 EUR
Audru Kool Kristi Kiirats 15 EUR


-   Õppemaks koosneb kohatasust ja treeningtasust. Õppemaksus sisalduv kohatasu 15 EUR kuus kuulub tasumisele sõltumata puudumistest. Treeningtasus sisaldub ka õppe- ja treeningtegevus klubi korraldatavates laagrites (ei sisaldu majutus- ja transpordikulud).

*   Õppemaks kehtib õpilase kohta kuus, kes saab SK Fortis kaudu kohaliku omavalitsuse (KOV) sporditegevuse toetust (pearaha) Tallinna linnalt,  Viimsi või Harku vallalt.

* *  Õppemaks kehtib õpilase kohta kuus, kes ei saa Spordiklubi Fortis kaudu kohaliku omavalitsuse (KOV) sporditegevuse toetust (pearaha) Tallinna linnalt,  Viimsi või Harku vallalt.

Uutel liitujatel palume sisseastumisdokumendid vormistada hiljemalt 31. oktoobriks (Harku elanikel 30. septembriks), hiljem ei ole järgnevaks kalendriaastaks võimalik toetust taotleda. Hilisematel liitujatel rakendub KOV toetuseta õppemaks.

-   Õppetegevuse periood on igal õppeaastal lepingu järgselt september – juuni, mille jooksul on SK Fortis kohustatud tagama õpilastele õppetegevuse (sh laagrites) ja lapsevanem kohustatud tasuma õppemaksu (puudumise korral kohatasu).

Õpilase eest, kes ei osale suvekuudel juuli, august treeningutel, võistlustel ega laagrites, ei ole juuli-august õppemaksu tasumise kohustust. Osalejatele rakendub õppemaksutasu.

-  Rahvastikuregistri alusel Tallinnas mitte elavatel peredel toimub sporditegevuse toetuse taotlemine koostöös spordikooliga vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

- SK Fortisel on Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud õppekava kergejõustiku treeningute läbiviimiseks, mis annab õppijatele võimaluse kanda koolituskulud eraisiku tuludeklaratsiooni ja saada tagasi tulumaks.

Jälgi meid
OÜ Spordikool Fortis © 2010. Kõik õigused kaitstud.
info@skfortis.ee
OÜ Spordikool Fortis, Pärnu mnt. 139E Tallinn 11317, + 372 51 74 241
1.septembrist 2010 1.septembrini 2011 aitas OÜ-l Spordikool Fortis luua kodulehte ja soetada põhivara Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.